Ekonomi

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/03/2024
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN   
  
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜ’NÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  
a)   Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 14.03.2024 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nun tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Konsolide Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nun önemli önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK’nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla
   
              
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258932

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu